Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint
Hãy vui lên

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc áo lễ mầu hồng để nói lên sự hân hoan vui mừng. Trong bài đọc II hôm nay, Thánh Phaolô bảo chúng ta rằng: “Anh em hãy vui lên.” Vậy,...

  • Hãy vui lên

    Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng...

  • Hãy tỉnh thức và sẵn sàng

    Thánh Lễ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng mở đầu cho năm phụng vụ mới với chu kỳ năm B. Bước vào Mùa Vọng chúng...

  • Thành chiên hay thành dê?

    Vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ này, chúng ta hợp với toàn thể Giáo Hội long trọng cử hành Lễ Chúa...

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...

 

Hãy vui lên

Chúa Nhật hôm nay được gọi là Gaudete Sunday. Gaudete trong tiếng Latin có nghĩa là Rejoice trong tiếng Anh và Vui Mừng trong tiếng Việt. Chính vì thế, ngày hôm nay các cha mặc...