lmgp2015utsint
Giáo xứ Điền Hộ: Thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận

Giáo xứ Điền Hộ: Thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận

Sáng thứ Năm ngày 23/02/2017, giáo xứ Điền Hộ - giáo hạt Tam Tổng đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc tuần chầu lượt thay mặt giáo phận. Về tham dự và cử hành thánh lễ có cha Phaolô Trịnh Quang Tịnh - quản xứ Toàn Tân, nguyên quản xứ Điền Hộ -...

Thông báo tuyển sinh của Học Viện Công Giáo Việt Nam cho năm học 2017–2018

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố...