Lm doan 201Linh mục đoàn gpthanhhoautsint
Bằng Phú: Dâng hoa liên giáo xứ bế mạc tháng Mân Côi

Bằng Phú: Dâng hoa liên giáo xứ bế mạc tháng Mân Côi

Những đóa hoa từ 3 giáo xứ trong giáo phận đã quy tụ tại khuôn viên ngôi Thánh đường Giáo xứ Bằng Phú, để cùng nhau dâng kính lên Đức Mẹ trong tình liên đới và hiệp nhất. Chúa nhật, ngày 26 tháng 10, các đội hoa đến từ Giáo xứ Kiến An, giáo xứ Yên Khánh đã cùng đến với Bằng Phú. Triều hoa tạ ơn trong sự hiệp...

Ngày gặp mặt dự tu giáo phận Thanh hóa 2014

Tòa Giám Mục Thanh hóa, ngày 6.6.2014 Uỷ Ban Ơn Gọi giáo phận đã tổ chức ngày gặp mặt những mầm non ơn gọi đời sống thánh hiến trong giáo phận. Rất đông các bạn trẻ...